Úradné (súdne, súdne overené, pečiatkové, certifikované, §) tlmočenie

Potrebujete kvalitného úradného (súdneho, súdne overeného, pečiatkového, certifikovaného, §) tlmočníka? Zavolajte nám: +421 (0)903 479 065
Úradné dvojjazyčné alebo aj trojjazyčné tlmočenia z/do jazykov

nemčina – ruština – slovenčina

v našej spoločnosti VERBUM, s. r. o. vykonáva úradný tlmočník, ktorý je zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 950948 od roku 2001.

Najčastejšie sa úradné tlmočenie využíva pri uzatváraní sobášov, pri pojednávaniach na súde, pri výsluchoch na polícii, na prokuratúre, pri rokovaniach so štátnymi a verejno-právnymi orgánmi a inštitúciami – Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, ale aj pri rokovaniach so súkromnými firmami, napr. poisťovňami. Pozvať na tlmočenie úradného tlmočníka, ktorý je zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, sa odporúča hlavne v situáciách, kedy chce mať klient istotu, že tlmočený obsah sa nedostane tretím osobám. Súdni tlmočníci sú totiž zo zákona (ť. 382/2004 Z. z.) viazaní mlčanlivosťou.

Úradné tlmočenie: