Tlmočenie

TLMOČNÍCKE SLUŽBY pre Vás vykonávame už viac ako 17 rokov.

Poskytujeme tlmočenie:

nesúdne (neúradné) (viac info tu)

odborné (viac info tu)

súdne (úradné – súdne overené – súdne – tlmočenie s pečiatkou – §) (viac info tu)

vo všetkých oblastiach a sférach života – ekonomika, politika, kultúra, náboženstvo. Špecializujeme sa predovšetkým na odbornú terminológiu z oblasti: práva, hospodárstva, finančníctva, poisťovníctva, medicíny, techniky, priemyslu.

Našou jazykovou doménou sú okrem slovenčiny: NEMČINA, RUŠTINA, ANGLIČTINA, FRANCÚZŠTINA. Pre našich klientov zabezpečujeme aj tlmočníkov Z/DO INÝCH JAZYKOV, vrátane neeurópskych.

Naši tlmočníci majú bohaté skúsenosti so všetkými typmi bilaterálneho, ako aj multilaterálneho tlmočenia – konzekutívne, simultánne, šušotáž, tlmočenie videokonferencie, tlmočenie konferenčného hovoru, tlmočenie rokovaní, konferencií, tlmočenie telemostov, tlmočenie priamo v rámci televízneho vysielania (viac info tu)

Tlmočenie súdnym tlmočníkom má pre klienta jednu nezanedbateľnú výhodu – súdny tlmočník je pri výkone svojej činnosti viazaný mlčanlivosťou o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej činnosti. Klient má istotou, že informácie, ktoré boli obsahom tlmočenia, sa nedostanú nepovolaným osobám. Ak chce klient dosiahnuť rovnaký efekt, t. j. zabezpečiť, že informácie, ktoré sú obsahom tlmočeného rokovania, sa nedostanú tretím osobám, musí neúradného tlmočníka zaviazať k mlčanlivosti napr. zmluvou.

Ako postupovať pri objednávke úradného (§) alebo neúradného tlmočenia (viac info tu)

Okrem tlmočníckych služieb poskytujeme našim klientom aj prekladateľské služby (viac info tu) a právne poradenstvo (viac info tu).