Vykonávame pre Vás nasledujúce druhy tlmočenia:

Konzekutívne tlmočenie – rečník najprv prednesie svoj príspevok (alebo jeho časť), ktorú potom tlmočník pretlmočí (tlmočník a rečník sa striedajú v rozprávaní). Nevýhoda – ide o časovo náročné tlmočenie – celkový čas, napr. prejavu, sa zdvojnásobuje. Výhoda – priamy kontakt medzi rečníkom a poslucháčmi prostredníctvom tlmočníka. Využíva sa bez tlmočníckej techniky, hlavne pri sobášoch, pojednávaniach na súde, výsluchoch na polícii, prokuratúre, rokovaniach so štátnymi a verejno-právnymi orgánmi a inštitúciami, návšteve lekára alebo ak je napr. 1 inojazyčný vystupujúci, ktorý má úvodný slávnostný prejav. Využíva sa aj pri bilaterálnych rokovaniach alebo rozhovoroch.
Simultánne tlmočenie – tlmočník spravidla sedí vo zvukotesnej kabínke, počúva a zároveň synchrónne (simultánne) tlmočí prejav rečníka do slúchadiel účastníkov; väčšinou sa vyžadujú dvaja tlmočníci; je potrebná tlmočnícka technika, vrátane mikrofónov a slúchadiel. Výhoda – celkový čas, napr. konferencie sa nepredlžuje. Nevýhoda – chýba priamy kontakt s tlmočníkom. Používa sa hlavne pri medzinárodných konferenciách.
Šušotáž – tlmočenie šepotom, tlmočník sedí pri klientovi, resp. pri klientoch a tichým hlasom tlmočí prednášaný text. Je výhodné, keď je malý počet príjemcov tlmočenia a je zbytočné zabezpečovať kompletnú tlmočnícku techniku.
Tlmočenie po telefóne – tlmočník pretlmočí klientovi, čo povedal partner v telefóne, a následne pretlmočí klientove slová do telefónu partnerovi.
Tlmočenie videokonferencie je priame rokovanie partnerov prostredníctvom videotechniky tlmočené tlmočníkom.
Odborné tlmočenie – jedná sa o tlmočenie odborných obsahov, výrazov, napr. oblasť práva, ekonomiky, finančníctva, poisťovníctva, farmácie, techniky a pod. Odborné tlmočenie môže byť úradné aj neúradné.
Úradné tlmočenie (alebo súdne alebo súdne overené alebo pečiatkové alebo certifikované alebo § tlmočenie) je tlmočenie vykonávané súdnym tlmočníkom zapísaným v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Využíva sa predovšetkým pri tzv. úradných príležitostiach – sobáše, pojednávania na súde, výsluchy na polícii, na prokuratúre a pri úradných rozhovoroch, resp. v prípade, ak chce mať klient istotu, že obsah tlmočených rokovaní sa nedostane tretím osobám, napr. valné zhromaždenie spoločnosti.
Neúradné tlmočenie (alebo komerčné alebo bežné alebo obyčajné tlmočenie) je tlmočenie, ktoré si nevyžaduje certifikované potvrdenie tlmočenia – čiže neúradné rozhovory.

 

Kam s Vami vieme vycestovať a tlmočiť

Tlmočenie vykonávame v rámci celého Slovenska, ako aj v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Rusku a rusky hovoriacich krajinách.

 

Cenová výhoda

Vzhľadom na ceny služieb za tlmočenie v Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku je pre Slovenského občana cenovo podstatne výhodnejšie prísť na rokovanie so svojím vlastným slovenským tlmočníkom.
V prípade, ak rokovania budú 3 jazyčné: slovenčina – nemčina – ruština, opäť sa Vám finančne významne oplatí zobrať jedného slovenského tlmočníka na všetky 3 jazyky, miesto jedného alebo dvoch miestnych tlmočníkov, a to aj vtedy, ak by ste museli slovenskému tlmočníkovi zaplatiť okrem diét, aj nocľah.