Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie, preto spracúvame Vaše osobné údaje v súlade so zákonom č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Klient zadaním objednávky súhlasí so spracovaním osobných údajov.
VERBUM, s. r. o. © 2009 - 2014