Preklady

Od roku 1997 prekladáme nasledujúce kombinácie jazykov:
Nemecky ↔ Slovensky
Rusky ↔ Slovensky
Nemecky ↔ Rusky
Nemecky ↔ Slovensky ↔ Rusky

Zistiť viac

Tlmočenie

Tlmočenie používa rôzne techniky, ako sú simultánne, konzekutívne, reléové, šepotové a konferenčné tlmočenie.

Od roku 1997 tlmočíme nasledujúce jazykové kombinácie:
Nemecky ↔ Slovensky
Rusky ↔ Slovensky
Nemecky ↔ Rusky
Nemecky ↔ Slovensky ↔ Rusky

zistiť viac

 

Naši Klienti

hb-reavis

translata_logo_cmyk

volkswagen_logo

novis

recht, professionelle juristische Dienstleistungen, Waffenschein, Vorbereitung zur Prüfung, Forderungseintreibung für natürliche Personen.

recht, recht, professionelle juristische Dienstleistungen, Waffenschein, Vorbereitung zur Prüfung, Forderungseintreibung für natürliche Personen.

recht, recht, professionelle juristische Dienstleistungen, Waffenschein, Vorbereitung zur Prüfung, Forderungseintreibung für natürliche Personen.

Kontakt

VERBUM, s. r. o.

mobil: +421 (0)903 479 065;
tel.: +0421 (0)31 550 17 10
E-Mail: info@verbum.sk

 

Kancelária:
Kutuzovova 17
831 03 Bratislava
Slovenská Republika


IČO:
  47 348 623
DIČ: 20 2397 5866
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov
vložka číslo: 28925 / P
Banka: TATRA BANKA
Číslo účtu .: 292 590 3980/1100
IBAN: SK25 1100 0000 0029 2590 3980
BIC (SWIFT): TATRSKBX