Oblasti odborných prekladov

Odborný preklad vykonávame v nasledujúcich odboroch:

 • právo
 • ekonomika
 • finančníctvo
 • bankovníctvo
 • zdravotníctvo
 • automobilový priemysel
 • technika, a pod.
 • bezpečnosť a ochrana
 • politika
 • marketing
 • cestovný ruch
 • doprava
 • nehnuteľnosti
 • hotelierstvo
 • cukrárenský priemysel
 • strojárenský priemysel
 • psychológia a ďalšie