Preklad – cenník

Adventná zľava 25% na úradný preklad

nemecký jazyk, ruský jazyk obyčajný preklad ………………………………………… 12 €
nemecký jazyk, ruský jazyk odborný preklad ………………………………………….. 15 €
úradný preklad nemčina – slovenčina a naopak  ……………………………………… 20€
úradný preklad ruština – slovenčina a naopak …………………………………………. 20€
úradný preklad nemčina – ruština a naopak …………………………………………….. 30 €

 

Vykonáme pre Vás
úradný preklad nemčina, ruštinatu,
neúradný preklad ruština, nemčina – tu,
odborný preklad nemčina, ruština tu

Množstevné a vernostné zľavy podľa dohody.

Cena za preklad sa počíta na základe normovanej alebo fyzickej strany.

Normovaná strana (NS) = 1 800 úderov (počítané programom MS Word – súčet znakov s medzerami delené 1 800).

Fyzická strana (FS) = jedna strana dokumentu určená na preloženie alebo na iné spracovanie bez ohľadu na jej veľkosť a množstvo textu na tejto strane.
Obyčajné preklady sa počítajú na NS.
Úradné preklady sa počítajú na FS. Ak je počet úderov na 1 FS prekladaného dokladu vyšší ako 1800 znakov vrátane medzier, počíta sa rozsah úradného prekladu podľa NS.

Príplatky k základnej cene za preklad 1 NS/FS:
odborne náročný text – do 50 % základnej ceny
ťažko čitateľný originálny text (napr. písaný rukou) – do 50 % základnej ceny.

Poplatok za vyhotovenie notársky overenej kópie dokladu, ktorý má byť preložený – 10,- eur.
Deň zadania objednávky a deň odovzdania prekladu sa nezapočítavajú do termínu vyhotovenia/dodacej doby – počítať sa začína od nasledujúceho dňa.
Pri objemnejšom preklade dohoda o termíne dodania.
Pri náročných prekladoch môže byť čas vyhotovenia predĺžený.
Pri nedodržaní termínu vyhotovenia prekladu z našej viny poskytujeme zľavu na vykonaný preklad.

 

Preklad nemeckého jazyka a ruského jazyka z/do slovenského jazyka priamo od úradného prekladateľa zapísaného v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 950948 a 970052.