Neúradný preklad

Potrebujete kvalitný neúradný preklad?

Neúradný preklad z/do jazykov

nemčina – ruština – slovenčina

v našej spoločnosti VERBUM, s.r.o. vykonáva súdny (certifikovaný) prekladateľ, ktorý je zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 970052.

Oblasti neúradných prekladov: