Neúradné tlmočenie

Potrebujete kvalitného tlmočníka?

Neúradné tlmočenie z/do jazykov:

nemčina – ruština – slovenčina

v našej spoločnosti VERBUM, s. r. o. vykonáva súdny (úradný, certifikovaný) tlmočník, ktorý je zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 970052.

Neúradné tlmočenie môže byť: