Kontakt

VERBUM, s. r. o.

mobil: +421 (0)903 479 065;
tel.: +0421 (0)31 550 17 10

E-Mail: info@verbum.sk

Kancelária:
Kutuzovova 17
831 03 Bratislava
Slovenská Republika


IČO:
  47 348 623
DIČ: 20 2397 5866
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov
vložka číslo: 28925 / P
Banka: TATRA BANKA
Číslo účtu .: 292 590 3980/1100
IBAN: SK25 1100 0000 0029 2590 3980
BIC (SWIFT): TATRSKBX