Oblasti tlmočenia

Odborné tlmočenie slovenčina – nemčina – ruština vykonávame, napr. v nasledujúcich odboroch:

 • právo
 • ekonomika
 • finančníctvo
 • bankovníctvo
 • zdravotníctvo
 • automobilový priemysel
 • finančníctvo
 • technika, a pod.
 • bezpečnosť a ochrana
 • politika
 • marketing
 • cestovný ruch
 • doprava
 • nehnuteľnosti
 • hotelierstvo
 • cukrárenský priemysel
 • strojárenský priemysel
 • psychológia a ďalšie

 

Tlmočíme pre Vás nasledujúce podujatia:

– valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti,
– zasadnutie dozornej rady,
– predstavenstva,
– správnej rady,
– rokovanie spoločníkov,
– obchodné rokovanie,
– firemné prezentácie,
– porady,
– semináre,
– školenia,
– výberové konania,
– prezentácie,
– konferencie,
– kongresy,
– spoločenské a kultúrne podujatia,
– obchodné cesty,
– sprevádzanie Vás v zahraničí,
– sprevádzanie Vášho obchodného partnera po Slovensku,
– tlmočenie sobáša,
– súdneho pojednávania,
– výsluch na polícii,
– výsluch na prokuratúre,
– rokovanie so štátnymi orgánmi a úradmi,
– návšteva lekára, a pod.

Môžete potrebovať nasledovné odborné tlmočenie:

Pre klientov tlmočíme na Slovensku, v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Rusku a rusky hovoriacich krajinách. Cenovo je pre klienta výhodnejšie zobrať so sebou na rokovanie slovenského tlmočníka.