O nás

Naša spoločnosť Verbum, s. r. o., vám ponúka, prekladateľské, tlmočnícke služby a právne poradenstvo.

Na trhu ponúkajúcom tlmočnícke a/alebo prekladateľské služby je naša rodinná spoločnosť od roku 1997. Na začiatku sme našu činnosť vykonávali na základe živnostenského oprávnenia. Postupne sme rozširovali naše služby a tak sme v roku 2009 zmenili právnu formu na spoločnosť s ručením obmedzeným – s. r. o.

Našim klientom sa snažíme poskytnúť maximálnu kvalitu našich tlmočníckych a prekladateľských služieb za primeranú cenu.

V oblasti práva sa špecializujeme na poskytovanie právneho poradenstva v oblasti odškodňovania pracovných úrazov a chorôb z povolania a ochrany osobných údajov.

Našou jazykovou doménou sú okrem slovenčiny: NEMČINA, RUŠTINA.

Naše tlmočnícke a prekladateľské služby poskytujeme v rámci celého Slovenska, ako aj v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Rusku a rusky hovoriacich krajinách.

Vzhľadom na ceny za tlmočenie v zahraničí je pre klienta cenovo výhodnejšie zobrať so sebou, resp. pozvať na rokovanie slovenského tlmočníka rovnako odborne zdatného ako je miestny tlmočník. Celkové náklady na tlmočenie, vrátane cestovného a diét, príp. ubytovania, budú pre klienta nižšie, ako keby si objednal miestneho tlmočníka, viac info TU.

Vzhľadom na ceny za preklad vo vyššie uvedených krajinách je pre zahraničného klienta cenovo výhodnejšie dať si spraviť preklad na Slovensku, keďže  celkové náklady na preklad, vrátane poštovného a pod., budú nižšie, ako keby si objednal preklad v mieste svojho podnikania v zahraničí, viac info TU.

Zaujali sme Vás? Zavolajte nám  na číslo +421 (0)903 479 065 alebo mám pošlite e-mail: info@verbum.sk.

JUDr. Jaroslav Zaremba, právnik, súdny tlmočník a súdny prekladateľ

  • absolvent MGIMO Moskva
  • absolvent právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach – rigorózne skúšky
  • úspešné absolvovanie skúšky na Úrade na ochranu osobných údajov na výkon funkcie zodpovednej osoby
  • súdny tlmočník a súdny prekladateľ do/z nemčiny a z/do ruštiny zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 950948 a 970052.